Từ khóa tìm kiếm: trien vong bat dong san

Tìm điểm sáng tiếp sức ngành bất động sản trong trung dài hạn

Trong báo cáo cập nhật ngành Bất động sản, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBSC) đánh giá, trong trung và dài hạn, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn sẽ được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như kinh tế ổn định, tăng trưởng GDP hàng năm ở mức cao, nguồn vốn FDI ổn định, nhiều chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội cùng những chính sách mới nhằm lành mạnh hoá và phát triển thị trường bền vững.